Behind the Scenes with Qasem Rameshgar

Our reporter takes you behind the scenes with Afghan Star judge Qasem Rameshgar. گزارشگر ما برای شما از پشت صحنه ها با داور جشنواره نهم ستاره افغان قاسم رامشگر خبر میدهد