د خصوصی حریم د ساتنی پالیسی
د Afghan Star خپرونه او دا انټرنټی پاڼه (site)د موبی ګروپ ده او د افغانستان د موبی ګروپ لخوا په کار اچول شوی.
مونږ ستاسو د آنلاین شخصی خبرتیاوو په ساتنی یو موټی یو.کوم معلومات چی ستاسو په اړه راټولوو،د هغه څخه ګټه اخلو تر هغه پوری چی تاسو د (سایټ)د انټرنټی پاڼی څخه بیاکتنه کوی،تاسو ته خدمتونه برابر کړو،د دی څخه چی تاسو نغواړی خپل هغه شخصی معلومات چی له مونږ سره یی شریک کوی،ټول خپاره شی،ستاینه کړی او دلته،به تاسو ته روښانه کړو چی څه ډول معلومات راټولو،مونږ له هغی سره څه کوو او تاسو کوم کنټرولونه په هغی درلودی شی.
دا ستاسو مسؤلیت دی چی دا د خصوصی حریم د ساتنی پالیسی ولولی او ورباندی پوه شی.که تاسو دا خصوصی پالیسی په ناپوهی ومنی،تاسو باید د معلوماتو د ملاتړ کوونکی مسؤل سره په اړیکه کی شی چی د هغه سره د اړیکی جزئیات په لاندی کی ځای پر ځای شوی دی.که تاسو د دی ټولی پالیسی سره موافق نه یاست او نغواړی چی د هغی په وسیله وتړل شی،د سایټ څخه د ګټی اخیستنی او لاس رسی حق به ونلری.

 • مونږ کوم خبرتیاوی سره راټولو

لکه څنګه چی مونږ کولای شو یو شخصی سرویس برابر کړو،کیدای شی مونږ د نوم لیکنی په وخت کی او یا په بل وخت کی زمونږ په وبسایټ کی،له تاسو نه وغواړو چی خپل شخصی معلومات له مونږ سره  شریک کړی له تاسو څخه کیدای شی وغوښتل شی چی خپل شخصی معلومات د منځته راوړونو(تولیدات) د سمولو لپاره او یا زمونږ د ټولنو څخه په یوه ټولنه کی او یا په آنلاینه کميټو کی وړاندی کړی.د خبرتیاوو ډولونه چی کیدای شی په دی پاڼو کی راټول شی د لاندنیو مواردو درلودونکی دی:
 ستاسو نوم،ایمیل آدرس،پوستی آدرس،د ټیلیفون شمیره/موبایل،جنسیت او ستاسو د زیږیدنی ورځ.
په سایټ کی به بیلابیل انټرنټی پاڼی،د بیلابیلو شخصی معلوماتو غوښتونکی وی.
کیدای شی چی نور معلومات هم له تاسو څخه وغواړو چی د-خو تړل شوی(محدود) په دی نه-ستاسو ګټی،نظریات او هغه تګ لاری چی تاسو زمونږ له سرویس څخه ګټه اخلی تر څو له مونږ سره په دی ابتکار کی چی پاس د هغی په اړه ویل شوی دی،او د ښه جوړونی لپاره د غوښتنو لیوالتیاوی او د پيرودونکی د کار لارښود ته،مرسته وکړی.
تاسو هیڅ دی ته اړ نه یاست چی دا ډول خبرتیاوی وړاندی کړی.برسیره پر دی،که تاسو وغواړی چی د غوښتل شویو معلوماتو د ورکولو څخه،ډډه وکړی،مونږ به په دی ونه توانیږو چی ځانګړی خدمتونه تاسو ته برابر کړو.
هیله ده په یاد ولری چی ځینی وقتونه په سایټ کی په ځانګړی انټرنټی پاڼو کی،مونږ به تاسو ته اړتیا ولرو تر څو شخصی اضافی معلومات وړاندی کړی.کله چی مونږ دا کار کوو،په دی انټرنټی پاڼو کی به لازیاد وضاحت ورکول شی چی مونږ ولی ستاسو معلومات راټول کړی او څه ډول مونږ له هغی څخه ګټه اخلو.

 • مونږ ستاسو د خبرتیاوو (اطلاعات) څخه څه ډول ساتنه کوو

کوم خبرتیاوی چی تاسو د سایټ له لاری وړاندی کوی،یو کمپیوټر ته چی د امریکا متحده ایالاتو کی دی لیږدول کیږی.
ستاسو لخوا وړاندی شوی خبرتیاوی،زمونږ اړوندو ته او یا زمونږد سرویس برابرونکو ته او یا دریم ګړی د ډاډ وړ سازمان ته چی کیدای شی د امریکا د متحده ایالاتو څخه بهر وی،لیږدول کیږی او د هغوی لخوا ‌زیرمه او د پړاونو تیریږی.
برسیره پر دی که تاسو زمونږ له خدمتونو څخه ګټه اخلی په داسی حال کی چی تاسو د امریکا د متحده ایالاتو څخه بهر یاست،ستاسو خبرتیاوی به د امریکا متحده ایالاتو څخه بهر ولیږدول شی تر څو دا خدمتونه تاسو ته برابر شی.
د خبرتیاوو په سپارلو،تاسو په راټولولو،لیږدولو،‌ زیرمه او یا ستاسو په خپله اړه د معلوماتو د پړاونو تیریدل د شرح شوی موخو لپاره د ساتنی په پالیسی کی موافقه کوی.مونږ به مناسب ګامونه پورته کړو تر څو ډاډ پیدا کړو چی ستاسو خبرتیاوی په ډاډمنه توګه د دی پالیسی سره سم او دا چی ستاسو په اړه د ټولو خبرتیاوو څخه،په سمه توګه کار اخیستل شوی دی،په ډاډمنه توګهپه سرورونو کی زیرمه کیږی.

 • ستاسو د خبرتیاوو (اطلاعات)څخه څه ډول ګټه اخیستنه کیږی؟

کوم معلومات چی تاسو وړاندی کوی مونږ به ورڅخه د لاندو موخو لپاره ګټه واخلو.

 1.  د تنظیم لپاره،د سیاست ښه والی او پرمختګ،خدمتونه او ستاسو تجربه.
 2.  کتنی (نظارت) ته د مرستی کولو لپاره او ستاسو لپاره د خدمتونو برابرول( د مثال په توګه،د Afghan Star اړونده خبرونو او اړیکو لیږدونه او یا نور اړونده سایټونه او یا سرویسونه د ایمیل،پست،فکس او یا ټیلیفون له لاری،او یا ستاسو د خبرتیا لپاره چی یو ځانګړی سرویس د                                                                                                                                                                                                                                                                          سایټ د جوړونی او پاتی کیدو لپاره،په موقتی ډول تړل (محدود)شوی دی.
 3.  د پړاوونو تیریدل او یا ستاسو په اړه د ټولو رامنځته شویو ستونزو او پوښتنو د اخیستنی لپاره.
 4. ستاسو سره د اړیکی نیولو لپاره د غاړه ایښودنی په اړه چی تاسو دی سايټ ته کړی او ټوله منځ پانګه چی تاسو وړاندی کړی ورسره شامله،ده او-
 5. د پيرودونکی د وړاندیزونو او لیوالتیاوو د پوهیدو لپاره.

 

 • څه وخت به مونږ له تاسو سره په اړیکه کی شو

مونږ له تاسو سره په اړیکه کی کیږو:

 1. د هر سرویس د په کار اچولو په اړه چی تاسو د هغی لپاره نوم لیکنه کړی ده تر څو تاسو ته ډاډ درکړو چی مونږ  کولای شو دا خدمتونه تاسو ته درورسوو.
 2. په هغه ځای کی چی تاسو ټاکلی دی چی زیادتره مکاتبات ترلاسه کړی.
 3. د هر ډول همکاری په اړه چی تاسو د سایټ سره کړی ده.د مثال په توګه،د هر وبلاګ په اړه،د پیغام بوردونه،او یا د عامه ټولنو سیمه چی په سایټ کی د تاسو لپاره جوړه شوی ده.
 4. ستاسو د بلنی لپاره د خدمتونو د بیا کتنی په اړه د ګډون لپاره(ګډون تل ستاسو په زړه وی)او
 5.  د بازار موندونو د موخو لپاره په هغه ځای کی چی تاسو په عام ډول په هغی موافقه کړی ده.(لاندی 5 پرګرافه ووینی)

محلی پاڼی به تاسو ته د دی په اړه چی مونږ څه ډول د ځانګړو خدمتونو په اړه په اړیکه کی شو،معلومات درکړی.

 • آیا له ماسره به د بازار موندنی د موخو لپاره اړیکه ونیول شی؟

یوازی په کوم ځای کی چی تاسو غوښتی مونږ به اړیکه ونیسو:

 1. د ایمیل له لاری،ټیلیفون(د SMS سره)او یا پست د خدمتونو په اړه،زمونږ منځته راوړنی(تولیدات) او یا نوی پراته وړاندیزونه،تاسو ته معلومات لیږدوی او هره ورځ هغه تازه کوو او/یا
 2. د ایمیل،ټیلیفون او یا پست له لاری د تولیداتو په اړه او اړونده خدمتونو او د دریم ګړی  لخوا ټاکل شوی چی کیدای شی تاسو ته لیوالتیا ولری،معلومات به ولیږدوو.که څه هم،تاسو به تل فرصت ولری چی خپل موافقه د اړیکی له لاری له مونږ سره ستاسو د غوښتنه پر اساس د همدی ګټه اخیستنی لپاره شړنه (عزل) کړی.

مونږ به نه غوښتل شوی اس ام اس پيغامونه تاسو ته ونلیږدوو(اس ام اس پیغامونه چی تاسو د هغی د اخیستنی لپاره  پیسی ورکوی)،که څه هم ستاسو د سرویس برابرونکی به یو رقم (مبلغ)د کومو پيغامونو لپاره چی تاسو یی ترلاسه کوی،کارونه (اعمال) وکړی.هیله کوو د جزئیاتو لپاره ستاسو د خدمتونو(سرویس) د برابرونکی سره په اړیکه کی شی.
کولای شی مونږ ته ووایی چی له تاسو سره په اړیکه کی نشو او یا په لومړنی نوم لیکنه کی او یا وروسته د نوی جوړونی له لاری او یا په شخصی خبرتیاوو کی اصلاحات مو مونږ ته ووایی تر څو خبرتیاوی مو له دریم اړخ سره شریک نکړو.ځینی وختونه له تاسو سره د تولیداتو او خدمتونو په اړه کله چی د دی احساس وکړو چی تاسو ته به ګټوره وی،له تاسو سره به په اړیکه کی شو.دا اړیکه به یوازی زمونږ لخوا(زمونږ استازی)ونیول شی او یوزای که تاسو ښودلی وی چی د دی وړاندیزونو سره مخالفت نلری.

 • آیا مونږ به  ستاسو شخصی خبرتیاوی (اطلاعات) له کوم بل چاسره شریک کړو؟

مونږ به ستاسو خبرتیاوی پټ وساتو مګر په کوم ځای کی چی افشا کولو ته یی اړتیا وی او قانون اجازه ورکړی وی(د مثال په توګه دولتی شخصیتونو ته او د قانون د عملی کونی څانګو ته) یا لکه څنګه چی په 7 پرګراف کی ویل شوی.په ټولیزه توګه،مونږ به ستاسو د خبرتیاوو څخه په خاصه توګه د موبی ګروپ په شبکه کی او یا اړونده کمپنیو کی ګټه واخلو.که څه هم،ځینی وقتونه د دریمو اړخونو لخوا د پړاوونو څخه د تیریدلو لپاره به ګټه واخلو.مونږ به له دی اړخونو څخه غوښتنه وکړو چی په کړنښودونو (دستورالعملونو) په جدی ډول موافقه وکړی او اړتیا ده چی ستاسو د شخصی خبرتیاوو (اطلاعاتو) څخه د خپلو سوداګریزو موخو لپاره ګټه واخلی.

 • سپکوونکی او یا ناسمه منځ پانګه په یو سایټ کی

که تاسو سپکوونکی،ناسمه او یا نه منلو وړ منځ پانګه په کوم ځای کی او یا په سایټ کی ځای (درج) کړی او یا ولیږدوی،یا په بله توګه که هر ډول نفاق اچونکی حرکت په سايټ کی واچوی،مونږ به ستاسو د شخصی خبرتیاوو څخه ګټه واخلو تر څو د داسی حرکت مخنیوی وکړو.په داسی حال کی چی مونږ په هوښیاری سره باوری (متقاعد) شو چی تاسو د ترسره کونی وړ قوانین تر پښو لاندی کړی(مثلا،خو د محدودیت څخه پرته،ستاسو ځای شوی منځ پانګه،ناسمه وی.)مونږ به ستاسو د شخصی خبرتیاوو څخه ګټه واخلو تر څو اړونده دریم اړخونه لکه کار څښتن (کارفرما)،ایمیل ښوونځی/ستاسو د انټرنټ برابرونکی او یا د قانون د ترسره کونی څانګو ته به ستاسو د حرکت او منځ پانګی په اړه خبرتیا ورکړو.

 • که زه یو ګټه اخیستونکی یم چی 16 کاله او یا له هغی څخه لږ عمر لرم،څه؟

که ستاسو عمر 16 کاله او یا له هغی څخه لږ دی،هیله ده مخکی له مخکی د خپل ولی/مور او پلار اجازه په هر وقت کی چی شخصی معلومات سایټ ته وړاندی کوی،واخلی.ګټه اخیستونکی پرته له دی موافقه څخه اجازه نلری چی خپل شخصی معلومات مونږ ته وړاندی کړی.که مونږ خبر تر لاسه کړو چی ستاسو عمر د 16 کالو څخه لږ دی او یا هڅه کوی چی خپل شخصی خبرتیاوی د سایټ له لاری،د ولی/مور او پلار د اجازی پرته ولیږدوی،مونږ به دا ډول خبرتیاوی ونه منو او عملی اقدام به د داسی معلوماتو د له منځه وړلو لپاره ترسره کړو او د خپل مخینه(رکورد)څخه به یی پورته کړو.دا به مونږ وړ (مستلزمه) کړی چی د عمر په اړ                                                                                                                                                                                                                                                           ه څیړنی او نورو جزئیاتو ته لاس رسی ولرو.

 • زمونږ د ریکارد سمه او دقیقه ساتنه

مونږ غواړو چی خپل خبرتیاوی ستاسو په اړه تر ممکن حده پوری سم او دقیق وساتو،خو مونږ ستاسو د کار اخیستنی سره تړاو لرو چی خپل شخصی معلومات په کوم ځای کی چی اړتیا وی،تازه کړی.

 • محدودیت او ذمه واری (مسؤلیت)

 سایټ به د نورو انټر   نټی پاڼو د لینکونو درلودونکی وی په کوم ځای کی چی ستاسو د خبرتیاوو دود به له مونږ څخه توپیر ولری.د مثال په توګه،که تاسو په لینک "کیلک"وکړی،تاسو به له دی سایټه څخه وباسی.تاسو باید د نورو انټرنټی پاڼو سره همفکری ولری او مونږ به د هغی مسؤل نه یو او مونږ به په هغه معلوماتو کی چی په هغی کی یی ځای پر ځای کوی او کوم څوک چی هغه راټولوی-دا دریم اړخونه- کنټرول ونلرو.
مونږ به ځینی وختونه منځ پانګه وړاندی کړو(د مثال په توګه،سیالی یا لوړونی (ترفیعات))چی د دریم ځانګړی اړخ لخوا سپانسر کیږی.د دی اړیکو پر بنسټ،دریم اړخونه به شخصی ځانګړی معلومات برابر کړی چی تاسو یی په رضا کارانه (داوطلبانه) ډول ومنی تر څو د انټرنټی پاڼی په فعالیتونو کی ګډون وکړی.مونږ د دی مسؤل نه یو او د دریم کس لخوا د دی خبرتیاوو په ګټه اخیستنی هیڅ کنټرول نلرو.که څه هم،مونږ به تاسو ته د شخصی ځانګړی معلوماتو د غوښتنی پر مهال که دا دریم اړخونه دا  معلومات برابر کړی،خبرتیا درکړو.
مونږ به د ډاډ وړ دریمو اړخونو څخه د وړاندی کونی لپاره او یا د هغه خبرتیاوو(اعلاناتو) د کار اخیستنی لپاره چی تاسی یی په سایټ کی ګوری،ګټه واخلو.دا د خصوصی حریم د ساتنی د پالیسی څخه هر ډول ګټه اخیستنه د هغه معلوماتو څخه چی یو دریم اړخ یی په "سرور" کی له تاسو څخه راټولوی،له ځانه سره نلری.

 • د قانونی ذمه واری (مسؤلیت) نیونه (سلب)

مونږ به هیڅ ډول مسؤلیت د هغه شیانو په اړه چی زمونږ د مستقیم کنټرول څخه بهر دی،ونلرو.د سختوالی (پيچیده ګی) او د تکنالوژی د اصل د بدلون او په دوامداره توګه زمونږ د سوداګری لپاره.مونږ تضمین کولی نشو او مونږ نه ښکاروو چی زمونږ کارونه به پرته له غلطی څخه وی،او په لویه کچه د قانون لخوا اجازه ورکول شوی،مونږ به د مستقیمه زیانونو،غیر مستقیم،عارضی،پيامدی او تادیتی او یا بل زیان چی تاسو به یی وزغمی،یا ګټه اخیستنه او یا د شخصی معلوماتو د خپریدنی مسؤل نه یو.
  

 • مونږ به ستاسو شخصی معلومات تر کومی مودی پوری له ځانه سره وساتو؟

مونږ ستاسو شخصی معلومات تر هغه وقته پوری چی اړونده سرویس ورته اړتیا لری په خپل سیسټم کی به یی وساتو.په داسی حال کی چی تاسو وغواړی چی خپل نوم لیکنه د سایټ د یو غړی په توګه له منځه یوسی،کله چی یو اکونت یو ځل له منځه لاړ،د دی تر څنګ چی خلک د شخصی معلوماتو څخه ګټه اخیستی نشی.معلومات په سیستم کی یو کال د اداری موخو لپاره مخکی له دی چی په خپله له منځه لاړ شی،پاتی کیږی.
تر کومه ځایه چی تاسو له سایټ سره مرسته او همکاری کوی،په ټولیزه توګه مونږ ستاسو منځ پانګه تر هغه پوری چی په معقوله توګه هغی ته اړتیا ده،د هغه موخو لپاره چی معلومات وړاندی شوی دی،ورڅخه به ساتنه وکړو.

 • آیا مونږ کولای شو چی کوم شخصی خبرتیاوی(اطلاعات) ستاسو په اړه وساتو؟

د 1998 کال د دیتا د ساتنی د خبرپاڼی (اعلامیه) پر بنسټ،تاسو د دی حق لری تر څو یوه کاپی د هغه شخصی خبرتیاوو څخه چی مونږ یی ستاسو په اړه ساتو،له ځان سره ولری او هر ناسم شی په هغی کی اصلاح کړی.مونږ به د خبرتیاوو د غوښتنی لپاره 10 ډالره لګښت واخلو او له تاسو څخه به وغواړو تر څو خپل پيژندنه (هویت) په دوه برخو کی د پیژندنی ټاکنه د منل شوی انځور سره،جوته کړی.مونږ معقوله هڅی د برابرولو لپاره،اصلاح کول او یا ستاسو د شخصی خبرتیاوو حذف کول به په خپلو فایلونو کی ترسره کړو.
هیله ده د دی په اړه د غوښتنو او یا پوښتنو لپاره او یا د خصوصی حریم د پالیسی د ساتنی په اړه،او د خبرتیاوو د ساتنی په اړه د خبرتیاوو د ساتنی د مامور سره په په اړیکه کی شی.
[email protected]

 

 • بیاکتنه (تجدید،updates)

مونږ دا حق لرو چی په هر وقت کی او د خپل صلاح په لیدو،د خصوصی حریم د پالیسی ساتنی ته بدلون ورکوو او هغه اصلاح کړو.
ټول بدلونونه به د خصوصی حریم د پالیسی ساتنی په دی پاڼه او په سايټ کی خپور شی.د خپریدو پر وقت،هر بدلون د ترسره کونی وړ ګرځی او په ګوته به شی چی تاسو له هغی څخه خبرتیا ترلاسه کړی او په هغی تړل شوی (محدود) شوی یاست.له همدی امله،دا د خصوصی حریم د ساتنی پالیسی ولولی تر څو ډاډ ترلاسه کړی چی تاسو د خصوصی حریم د ساتنی پالیسی په روانو مواردو تر همغی ورځی پوهیږی.

 • کوکیز:

کوکیز یو معلوماتی قطعه ده چی هغه د انټرنټی پاڼی دزیرمه کولو لپاره ستاسو "هارد-درایف" ته لیږدوی او ځینی وقتونه ستاسو په اړه خبرتیاوی(اطلاعات) څیړی.زیادتره انټرنټی"بروزرونه" په خپله کوکیز منی،خو که تاسو یی ښه ګڼی،تاسو کولای شی چی خپل "بروزر"ته بدلون ورکړی تر څو د هغی د منلو څخه مخنیوی وکړی.که څه هم،که تاسو داسی وکړی،په دی به ونه توانیږی چی د یوی انټرنټی پاڼی څخه پوره ګټه واخلی.کوکیز پههغه "سرور" کی چی هغوی جوړ کړی،ځانګړی دی او د نورو سرورونو له لاری د لاس رسی وړ ندی،دا په دی معنی ده چی هغوی نشی کولای ستاسو د حرکاتو د څیړنی نه د انټرنټی پاڼی په سیمه کی ګټه واخلی.د دی تر څنګ چی هغوی د یو کار اخیستونکی کمپیوټر نه په ګوته (مشخص) کوی،کوکیز شخصا د ګټه اخیستونکی معلومات،رمز او اعتباری کارت(کرډیت کارت)چی په کوکیز کی زیرمه شوی ندی،نه په ګوته (مشخص) کوی.
مونږ به د کوکیز څخه د لاندنیو موخو لپاره ګټه واخلو:

 1. د دی د پیژندلو لپاره چی تاسو څوک یاست او ستاسو د خبرتیاوو اکونت ته د لاس رسی موندنی لپاره.
 2. د مخاطبینو د اندازی او معیارونو د اټکل کولو لپاره.
 3. د دی د کنټرول کولو لپاره چی څو ځلی بیاکتونکی دا آدرس ګوری،او-
 4. د کارایی د څارانی لپاره،زمونږ د سایټ ښه والی او بیاکتنه.
 • امنیت

د انټرنټ د اصل (ماهیت) له امله،مونږ نشو کولای چی ستاسو د شخصی خبرتیاوو ساتنه تظمین کړو او نشو کولای چی د هغی د پایلو مسؤل اووسو چی د امنیت ماتونه (نقض)د سایټ څخه د ګټی اخیستنی پر مهال  پایله (منتج) کیږی.مونږ په خپل امنیت ډاډه یو او دا تل زمونږ یو لومړیتوب دی چی ورڅخه ساتنه وکړو تر څو د هیڅ کومی ستونزی سره مخ نشو.
د خصوصی حریم د ساتنی پالیسی د وروستی ځل لپاره د 2010 کال د مارچ په 2 بیا وکتل شوه.