د افغان ستورې څارونکې

په افغانستان کې د غږ تر ټولو په زړه پورې خپرونه د طلوع لخوا تاسو ته راوړل شوې ده

سیداګل مینا

سیداګل مینا د ننګرهار ولایت اړوند د پښتو ژبې سیمه ییزو سندرغاړو څخه دی. هغه په ۱۳۵۰ کال کې زېږېدلی دی او د هغه د هنري فعالیتونو څخه ډېر کلونه تېر شوي دي. سیداګل موسیقي په پاکستان کې له استاد عبدالستار سره زده کړې ده.

مصطفی عزیزیار

مصطفی عزیزیار، هغه ځوان چی له ننه نه کاله مخکی په هغه وخت کی یوی کوچنی کورنی یعنی طلوع ته دننه شو.مصطفی په هغه وخت کی شپاړلس کلن ځوان وه.خو د هغه خپل کارته لا زیاته مینه د هغه د پرمختګ لامل شو.