د افغان ستوری څوارلسم پراو - ۵ غوره

د نن شپه پروګرام د قیس الفت سندرې سره پیل شو.
۱۵ کب ۱۳۹۷

د نن شپه پروګرام د قیس الفت سندرې سره پیل شو.

د ستوری څخه لومړی سندره فیروز فاضل لخوا ترسره شو او چې له داورانو څخه  ۳۶ نمرې واخیستې.

وروسته، سلام مفتونلخوا ترسره شو چې د دې سندری سره ۳۱ نمرې واخیست.

نن شپه دریمه سندره د وسیم انوری لخوا وه.

 

د دې پروګرام لیدلو لپاره پورته لینک کلیک کړئ.