فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله 5 بهترین

برنامه امشب با اجرای قیس الفت داور برنامه آغاز شد.
۱۵ حوت ۱۳۹۷

برنامه امشب با اجرای قیس الفت داور برنامه آغاز شد.

از میان ستاره ها اولین اجرا توسط فیروز فاضل صورت گرفت که او با این اجرای خود توانست ۳۶ نمره از داوران کسب کند.

بعداً آهنگ زیبای سلام مفتوناجرا شد که وی با این اجرای خود ۳۱ نمره از داوران کسب کرد.

سومین اجرای امشب را زهرا الهام داشت..

 متعاقباً وسیم انوری آهنگ زیبای غزل را اجرا کرد که با این اجرای خود نظریات نیک داوران را کسب کرد.

 

برای دیدن برنامه مکمل بالای لینک ذیل کلیک کنید.