دربارۀ برنامه

ستاره افغان در طی دوازده سال متوالی، تبدیل به برترین برنامه استعدادیابی موسیقی و آوازخوانی در افغانستان شده است!

 

این برنامه تمامی مرزها و تفاوت ها را درنوردید و از زمان آغاز، همچون یک کاتالیزگر در تغییرات فرهنگی و اجتماعی عمل کرده است 

 

ستاره افغان تمام افغانستان را با موسیقی هم آواز می کند!

 

این برنامه با گذشت ۱۲ سال پیاپی توانست نقطه عطف مهمی در رشد و پالایش موسیقی افغانستان شود.

 

در این دور هم مانند دور های پیشین، داوران و کاروان ستاره افغان به ولایت های زون سفر خواهند داشت و از میان کسانی که از پیش برای شرکت

 

در این جشنواره نام نویسی کرده اند، ستاره های خود را گزینش خواهند کرد.