رحله اعلان نتایج ۵ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان

مرحله اعلان نتایج ۵ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان با اجرای سلام مفتون آغاز شد که آهنگ"حلقه به دستار" را سرود.
۱۵ حوت ۱۳۹۷

مرحله اعلان نتایج ۵ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان با اجرای سلام مفتون آغاز شد که آهنگ"حلقه به دستار" را سرود

فیروز فاضل دومین اجرای کننده امشب بود که با اجرای خود توانست نظریات مثبت داوران را کسب کند.

 بعداً زهرا الهام آهنگ " جدایی" را نهایت عالی اجرا کرد و همچنان با این اجرای خود نظریات نیک همه داوران بلخصوص استاد سیدا گل مینا را کسب کرد

قیس عمادی شریفی چهارمین اجرا کننده امشب بود که آهنگ" لیلی لیلی" را خیلی زیبا سرده و با این اجرای خود توجه داوران و بینندگان را بخود کسب کرد.

 و بالاخره آخرین اجرای امشب توسط وسیم انوری صورت.

در اخیر برنامه همگی منتظر اعلان نتیجه بودند که بالاخره مصطفی عزیزیار ستاره خوش آواز این جنشواره قیس عمادی را ستاره حذف شده اعلان کرد

 

 برای تماشای کامل مرحله اعلان نتایج ۵ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره روی لینک زیر کلیک کنید.