د افغان ستوري نهمه جشنواره – د ستورو سره اتمه او نهمه برخه

د ستورو سره – هر جمعه د ماښام ۵ بجې د طلوع ټلویزیون څخه