د افغان ستوري نهم څپرکی - له ستورو سره (۲۲ او ۲۳ برخه)

له ستورو سره - هره جمعه د ماښام ۵ بجې د طلوع ټلویزیون څخه.
 

د صحنو تر شا

Pages