آناهیتا الفت د امیر جان صبوري سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهمه جشنواره - ۵ غوره کسان