جاوید منصور د احمد ظاهر" ای عشق آتشین" سندره زمزمه کړه.

د افغان ستوري نهم څپرکۍ، لومړنې آنلاین آزمایښتونه