د افغان ستوري نهم جشن دولسمه برخه

د دولسمې برخې د یوولسو غوره ستورو د نتایجو اعلانول د ۱۳۹۲ د جدي په ۱۲ نیټه.