د افغان ستوري نهم څپرکی - له ستورو سره (۳۲ او ۳۳ برخه)

د ستورو سره – هره جمعه د ماښام ۵ بجې له طلوع ټلویزیون څخه
 

د صحنو تر شا

Pages