د افغان ستوري نهم څپرکی – له ستورو سره (۱۴ او ۱۵ برخه)

له ستورو سره – هر جمعه د ماښام ۵ بجې د طلوع ټلویزیون څخه.
 

د صحنو تر شا

Pages