د افغان ستوري نهم څپرکی – ۱۲ غوره کسان

د افغان ستوری – د هرې پنجشنبې او جمعې په شپه د شپې ۹ بجې د طلوع ټلویزیون څخه.