لیلا احمدی د هارون صدیق "اگر میشد" سندره زمزمه کړه.

د افغان ستوري نهم څپرکۍ، لومړنې آنلاین آزمایښتونه