نذیر حیدري د بشیر همدرد " میده میده" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۱ غوره کسان