نوید میاخیل د فرهاد دریا "بلندی ها هوای تازه دارد" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکۍ، لومړنې آنلاین آزمایښتونه