جشنواره چهاردهم ستاره افغان - گزینش غزل

Third episode of Afghan Star Season 14 featured the Ghazal auditions
۲۸ عقرب ۱۳۹۷

 

قسمت سوم جشنواره چهاردهم ستاره افغان به گزینش استعداد های غزل خوان تخصیص داده شده بود.

در این گزینش علاقه مندان سبک غزل از سراسر کشور به هدف گرفتن کارت از داوران و راه یافتن به مرحله ۱۶۰ بهترین اشتراک کرده بودند.

از میان افراد ذکر شده تنها اشتراک کننده های که لیاقت رفتن به مرحله ۱۶۰ بهترین را داشتند توسط داوران انتخاب شدند.

 

 

برای بیشتر دانستن در مورد اتفاقات که در قسمت سوم جشنواره چهاردهم ستاره افغان رخ داده است لطفاً بالای لینک ذیل کلیک کنید.