۶ دلو ۱۳۹۶

مرحله ۶ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای گروهی هر شش ستاره آغاز شد که اهنگ زیبای"شب یلدا" از امیرجان صبوری را خیلی عالی سرودند.

در این مرحله ستاره ها آهنگ های را که باید می سرودند خود شان انتخاب کرده بودند.

منصور جلال اولین اجرای انفرادی امشب را داشت که آهنگ"غزل چشم تو" که به سبک غزل میباشد البته که اجرای آن هم آسان نیست را سرود، که با اجرای خود تمام داوران بلخصوص قیس الفت را شگفت زده ساخت.

 

اجرای بعد از هارون رسولی بود که آهنگ"من مستی" را خیلی زیبا سرود و او هم توانست که با اجرای خود داوران را شگفت زده سازد و ۳۲ نمره کسب نماید.

متعاقباً جمیل کریمی آهنگ"توهم جانی" را با ارمونیه خیلی زیبا اجرا کرد.

به تعقیب آن محمد عقیل شریفی آهنگ زیبای غزل"چی گونه فراموش میکنی" را سرود که با این اجرای خود توانست ۳۶ نمره از داوران کسب نماید.

 

و در این قسمت جواب به سوالات که علاقندان ستاره ها از طریق فیسبوک لایف از ایشان پرسیده بودند.

بعداً مصطفی هنرجو یک آهنگ هزارگی را سرود که باز هم مورد تشویق داوران قرار گرفت و به تعقیب آن سمیع امان اجرا کرد و با اشتباه که در جریان اجرای آهنگ کرد نتوانست نظریات مثبت داوران را کسب نماید.

5a6b3e4b0884c