۲۵ حوت ۱۳۹۶

در این هفته جشنواره سیزدهم ستاره افغان هر دو ستاره که به مرحله نهایی راه پیدا کرده اند آهنگ های بسیار زیبا سرودند که برعکس برنامه های قبلی اجرا های شان مورد قضاوت داوران قرار نگرفت.

در اول برنامه منصور جلال و مصطفی هنرجو آهنگ"دلبر تو دلنوازی" از فرهاد شمس را نهایت زیبا سروند.

 

بعداً هر دو ستاره شش اجرای یگانه داشتند که آهنگ های مختلف را اجرا کردند.

برای دیدن کنسرت ویژه جشنواره سیزدهم ستاره افغان بالای لینک ذیل کلیک کنید.

5aac0bb815bf3