۱۰ حمل ۱۳۹۷

برنامه گفتگوی ویژه امشب با مرور بر جریان رقابت ها در جشنواره سیزدهم ستاره افغان آغاز شد و صحنه های از جریان این جشنواره به نمایش گذاشته شد.

 

بعداً صحبت با برنده مقام طلایی جشنواره سیزدهم ستاره افغان و در ادامه صحبت ها در مورد شاعیات که در مورد مصطفی هنرجو و منصور جلال به ترتیب برنده مقام اول و مقام دوم این جشنواره پخش شده بود صورت گرفت.

 

برای دیدن برنامه مکمل گفتگوی ویژه بالای لینک ذیل کلیک کنید.

5abd269b9f314