فصل سیزدهم ستاره افغان – مرحله ۷ بهترین

وسیم انوری آهنگ خیلی زیبای فرخ احمدی را اجراکرد، که با اجرای خود توانست ۳۴ نمره از داوران اخذ نماید.
۱۵ حوت ۱۳۹۷

وسیم انوری آهنگ خیلی زیبای فرخ احمدی را اجراکرد، که با اجرای خود توانست ۳۴ نمره از داوران اخذ نماید.

اجرای بعدی را زهرا الهام داشت و بعداً فیروز فاضل آهنگ "شور تو در سر است" را انتخاب نموده بود که توانست با اجرای خود ۲۸ نمره کسب نماید.

بعداً حامد نایاب بالای استیج آمد و آهنگ خود را اجرا کرد، متعاقباً قیس عمادی آهنگ سرود که با این جرای خود نتوانست نظریات مثبت داوران را کسب نماید.

اجرای بعدی از سلیم مفتون بود و بالاخره صدیقه مددگار آخرین اجرای امشب را داشت.

 

برای دیدن مرحله ۷ بهترین فصل چهاردهم ستاره افغان بالای لینک ذیل کلیک نماید