مرحله اعلان نتایج ۸ بهترین

This week’s show began with a group peمرحله اعلان نتایج ۸ بهترین با اجرای گروهی هر هشت ستاره آغاز شد.rformance by all 8 contestants of the show.
۱۵ حوت ۱۳۹۷

مرحله اعلان نتایج ۸ بهترین با اجرای گروهی هر هشت ستاره آغاز شد.

وسیم انوری و فیروز فاضل اولین اجرا دو گانه امشب را داشتند که آهنگ "دختر قریه با شهر آمده" را خیلی زیبا سرودند و مورد تشویق داوران قرار گرفتند.

متعاقباً صدیقه مددگار و حامد نایاب روی استیج آمده و آهنگ زیبای را اجرا کردند.

سومین اجرا سه گانه توسط سلام مفتون و قیس عمادی صورت گرفت که آهنگ زیبای را اجرا کردند که مورد پسند داوارن و شنوندگان قرار گرفت.

 

برای دیدن قسمت مکمل برنامه بالای ویدیوی ذیل کلیک کنید