۱۳ جدی ۱۳۹۷

مرحله 10 بهترین رقابت شدید میان اشتراک کننده گان فصل چهاردهم را به نمایش میگذارد. مرحله 10 بهترین با اجرای زیبای حامد نایاب آغاز میشود.

 

به تعقیب حامد نایاب، تمامی 9 ستاره با اجرا های زیبای خود داوران را متعجب ساختند و از خود اجرا های منحصر به فرد به نمایش گذاشتند.

 

برای دیدن برنامه مکمل ویدیو ذیل را تماشا کنید.