مصطفی عزیزیار

مصطفی عزیزیار ، جوانی که نه سال پیش از امروز وارد خانواده نه چندان بزرگ آن زمان طلوع شد.مصطفی در آن وقت جوانی شانزده ساله بود.اما عشق و علاقه او به کارش خیلی زود باعث پیشرفت اش شد.مصطفی عزیزیار با توانایی اجرای برنامه های تفریحی و آشنا بودن با هنر موسیقی جایگاه اش را در دل مردم افغانستان به دست آورد.برنامه هایی به مثل چای با عزیزیار ، رزم و بزم و آیینه به آیینه بیانگر استعداد مصطفی عزیزیار شد.بیشتر اوقات اجراهای او الگوی خوبی برای دیگر نطاقان بود.عزیزیار را میشود به نام صدای طلوع هم نام برد ، صدایی که بیشتر اوقات در خانه های مردم افغانستان طنین انداز میشود. رادیوی آرمان هم مکانی دیگر برای ملاقات علاقمندان مصطفی با اوست.صدای او جادو میکند و دل هر شنونده یی را از خود.نخستین برنامه عزیزیار در رادیو آرمان به نام شب بخیر آرمان بود.برنامه یی که از ساعت نه الی دوازده شب پخش میشد.حالا این جوان بیست و پنچ سال دارد و راه موفقیت او ادامه دار است.امسال نیز ستاره افغان جولانگاه مصطفی عزیزیار است.برنامه موفقی که با حضور قهرمان برنامه های موسیقی افغانستان بیشتر از پیش جلب توجه خواهد کرد.