۹ عقرب ۱۳۹۲

ولی فتح علی خان "خواننده ی مورد علاقه، جوان و با تجربه ی شما، کسی که موسیقی را نزد خوانندگان مشهور هندی و پاکستانی آموخته است، حال نیز برای فصل نهم ستاره افغان برگشته است.
به خاطر مشخصات کامل وی در این قسمت کلیک کنید.