آناهیتا الفت آهنگ "نوربند" را سرود

فصل نهم ستاره افغان، ۱۱ بهترین