آناهیتا الفت آهنگ "هر چی است" داوود سرخوش را سرود

فصل نهم ستاره افغان، ۶ بهترین