آهنگ دستک‌های نازنین با اجرای گردیپ

فصل نهم ستاره افغان، قسمت ششم - مرحله ۱۶۰ بهترین