آهنگ عشق تازنده از خانم پرستو با اجرای لیلا

فصل نهم ستاره افغان، قسمت ششم - مرحله ۱۶۰ بهترین