آهنگ هزاره‌ گی با صدای محمد حسین احمدی

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی در مزار شریف