۱۲ کب ۱۳۹۶

د افغان ستوری څلورم پړاو د څلور ستوری د ډلییز سندرې سره پیل شو.

نن شپه په پروګرام کې، ستورو دوه سندرې چی یو له داورانو سره او بل یوازې ترسره کړ.

منصور جلال قیس الفت سره، مصطفی هنرجو سیداگل مینا سره، رشاد نهیب شهلا ځلاند سره او محمد عقیل شریفی عبید جوینده سره یو ډلییز سندرې درلود.

 

منصور جلال د ننۍ شپه لومړي ستوری و چی د "دنیا" سندرې ترسره کولو سره چې له داورانو څخه  ۴۰ نمرې واخیست.

 

دویم سندره د مصطفی هنرجو لخوا ترسره شو، چې  " به یک ناز ات تباه کردی " سندری سره ۳۶ نمرې واخیست.

 

د نن شپه دریم سندره رشاد نهیب څخه ترسره شو، چې له داورانو څخه  ۳۶ نمرې واخیست.

په پاى کې، د نن شپه څلورم سندره د محمد عقیل شريفي لخوا ترسره شو، چې " از اینجا تا کابل" د فرهاد دریا سندری سره له داورانو څخه  ۳۹ نمرې واخیست.

 

او په تیرو وختونو کې، دا پروګرام د منصور جلال دریم سندری سره پای ته ورسید، چې نن شپه یې په پروګرام کې بشپړې نمرې جوړې کړې و.

 

د دې پروګرام لیدلو لپاره لاندی لینک باندی کلیک کړئ.

 

5a9055db847fa