۲۴ کب ۱۳۹۶

د نن شپي خپروني ځانګړي د خبرو اترو خپروني دي چي ټول داوران او ستوري خپل خاطراتو د افغان ستوري دوالسم پړاو کي له یو بل سره خبري کوي. 

داوران خپلو سفرونو او د ستورو غوره کولو د زرګونو ګډونوالو په اړه خبرې کوي.

 

منصور جلال د مصطفی هنرجو سره وروستی پړاو ته ورسید.

د  افغان ستوري د دیارلسم پړاو ځانګړي د خبرو اترو خپروني په اړه د نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ لاندې لینک باندې کلیک وکړئ.

5aaaa28f2302f