۲۴ حوت ۱۳۹۶

برنامه امشب گفتگوی ویژه است که داوران و دو ستاره مرحله نهایی درباره تجربیات خود درفصل سیزدهم ستاره افغان با هم گفتگو میکنند.

داوران در باره سفر های خود به ولایات و انتخاب ستاره ها از میان هزاران اشتراک کننده صحبت میکنند. مصطفی هنرجو که با اجرای های خود توانست به مرحله نهایی راه پیدا کند.

 

منصور جلال هم ستاره که با مصطفی هنرجو به مرحله نهایی راه پیدا کرد.

برای دریافت بیشتر در مورد برنامه گفتگوی ویژه جشنواره سیزدهم ستاره افغان لطفاً روی لینک پایین کلیک کنید.

5aaaa28f2302f