۱۰ مرغومی ۱۳۹۷

د ۱۱ بهترینو د پایلو اعلان د فیروز فاضل او حامد نایاب لخوا د ښکلی سندره سره پیل شوی، دوی د باران گروپ سندره "گل سر چوکی شیشته" ترسره کړه.

 

دوهمه سندره "بیا بریم بلخ باستان" د حمید حدیث او الیاس ذهین لخوا ترسره شو چی له داورانو او لیدونکو لخوا یې خوښ شو.

 

دغه برخه د عبدالسلام مفتون، حامد محبوب او نجیب استالفی د اجراګانو سره ادامه درلوده، او "رفتیم به استالف جان" یو فلکلور سندره ترسره وکر.

 

د دې معلومولو لپاره چې کوم ستوری د سیالیی څخه لیرې شوي او د افغان ستوری ۱۱ برخه کی څه پیښ شوي او  د ۱۱ بهترینو د پایلو اعلان په اړه معلومات لپاره، لاندې ویډیو وګورئ.