۱۰ جدی ۱۳۹۷

فصل چهاردهم مرحله اعلان نتایج ۱۱ بهترین ستاره افغان با اجرای عالی دوگانه فیروز فاضل و حامد نایاب با آهنگ زیبای "گل سر چوکی شیشته" آغاز شد. 

 

بعداً آهنگ زیبای "بیا بریم بلخ باستان" توسط حمید حدیث و الیاس ذهین اجرا شد که مورد تشویق داوران قرار گرفتند.

 

در ادامه عبدالسلام مفتون، حامد محبوب و نجیب استالفی آهنگ زیبای فلکلور "رفتیم به استالف جان" را اجرا کردند، متعاقباً تمامی ستاره ها اجرا های خوب خود را به نمایش گذاشتند.

 

برای دیدن برنامه مکمل فصل چهاردهم مرحله اعلان نتایج ۱۱ بهترین ستاره افغان ویدیوی ذیل را تماشا کنید.