۹ لړم ۱۳۹۲

د دي خپرونې لومړې برخه صبا د شپې 9 بجې د "طلوع" د شبکې څخه مه هیروې!