۹ عقرب ۱۳۹۲

بلاخره! فصل نهم برنامه ی مورد علاقه ی بسیاری از استعدادها در افغانستان باز گشته است.
اولین قسمت این برنامه را فردا شب ساعت 9 از شبکه ی "طلوع "فراموش نکنید!