آرش بارز د شکیب مصدق "لیلا" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۶ غوره کسان