آرش بارز آهنگ "لیلا" شکیب مصدق را سرود

فصل نهم ستاره افغان، ۶ بهترین