آناهیتا الفت د احمد ظاهر "درخت فروردی" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۷ غوره کسان