آناهیتا الفت د داوود سرخوش "لحظه" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، د خوش شانس پړاو