آناهیتا الفت آهنگ "لحظه" داوود سرخوش را سرود

فصل نهم ستاره افغان، مرحله خوش شانس