د افغان ستوري نهم څپرکی - له ستورو سره (۲۸ او ۲۹ برخه)

د ستورو سره - هره جمعه د ماښام ۵ بجې له طلوع ټلویزیون څخه
 

د صحنو تر شا

Pages