سهراب ایلیار ازبکي سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۸ غوره کسان