نذیر حیدري د بشیر وفا "زلیخا" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۸ غوره کسان