۷ عقرب ۱۳۹۲

داوری که در برنامه های گذشته ی ستاره افغان نیز حضور داشت، قاسم رامشگر، دومین داور این سال برنامه ی ستاره افغان خواهد بود.
به خاطر دیدن بیوگرافی این داور در این قسمت کلیک کنید!