سیدا گل مینا

سیدا گل مینا از هنرمندان محلی خوان پشتو زبانِ اهل ولایت ننگرهار می باشد. او در سال 1350 متولد شده است و سال‌های فراوانی از فعالیت‌های هنری اش می‌گذرد. سیدا گل موسیقی را در کشور پاکستان و نزد استاد عبدالستار فراگرفته است. او توانسته است در مدت 25 سال زندگی هنری اش؛ تعداد 110 آهنگ صوتی تهیه کند. ولی بیش از 50 هنرمند را به جامعه‌ی هنری تقدیم کرده است. سیدا گل کمپوزهای فراوانی برای هنرمندان مختلف افغانی و پاکستانی ساخته است. آهنگ‌های سیداگل اغلب به زبان پشتو خوانده شده اند.