فصل چهاردهم ستاره افغان - مرحله ۶ بهترین

در این مرحله ستاره ها آهنگ های را که باید می سرودند خود شان انتخاب کرده بودند و فیاض حمید مهمان ویژه هفته ما بود.
۱۵ حوت ۱۳۹۷

در این مرحله ستاره ها آهنگ های را که باید می سرودند خود شان انتخاب کرده بودند و فیاض حمید مهمان ویژه هفته ما بود.

فیروز فاضل اولین اجرای انفرادی امشب را داشت که آهنگ"از زیر چادرک" که به سبک مست میباشد البته که اجرای آن هم آسان نیست را سرود، که با اجرای خود تمام داوران بلخصوص قیس الفت را شگفت زده ساخت.

 اجرای بعد از قیس عمادی بود که آهنگ"صنم" را خیلی زیبا سرود و او هم توانست که با اجرای خود داوران را شگفت زده سازد و ۳۲ نمره کسب نماید.

متعاقباً زهرا الهام آهنگ"او یک شب بارانی" را خیلی زیبا اجرا کرد.

به تعقیب آن سلام مفتون آهنگ زیبای "او دختر" را سرود که با این اجرای خود توانست ۳۶ نمره از داوران کسب نماید.

 

برای دیدن قسمت کامل بالای لینک ذیل کلیک کنید.